img-1

Rudolf de Bruyn Ouboter

 19,99

Op Oudejaarsdag 1983 stierf Rudolf de Bruyn Ouboter, ruim 89 jaar oud. Zijn weerbarstige kunstbroeder Kees Verwey schreef in NRC Handelsblad onder de kop “Een volbloed aquarellist” een ontroerend in memoriam.
“Eens”, schreef Verwey, “noemde ik hem ‘de prins der aquarellisten’. Niemand verstond de kunst het wezen van de aquarel zo knap weer te geven. Ik zei hem wel eens: “Zeg Ruud, jij weet iets, dat je ons niet vertellen wilt.” Dan lachte hij altijd maar zo wat, vertellen deed hij het niet. Maar de erfenis van wat hij ons naliet is grandioos.”