Stichting

De Stichting Rudolf de Bruyn Ouboter is opgericht in 2001 met als doel het werk en de bekendheid van de schilder te bevorderen. 

Dit doel tracht de Stichting onder meer te verwezenlijken door het documenteren en archiveren van het werk van de schilder, het beheren van in bruikleen verkregen werken, het organiseren van tentoonstellingen en lezingen, het opbouwen van een eigen collectie en alle overige middelen die tot het verwezenlijken voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Ruud IJssel de Schepper en Piet Coelewij. Het bestuur wordt geadviseerd door George Beyer en Piet Wackie Eysten. Geen van hen ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

De Stichting heeft de bijzondere status van ‘culturele ANBI’. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U kunt hier eenvoudig een donatie doen. Per e-mail krijgt u een bevestiging van uw donatie, welke u kunt gebruiken om uw donatie fiscaal af te trekken conform de bovenstaande regels van een ‘culturele ANBI’.  

Gegevens Stichting Rudolf de Bruyn Ouboter:

E-mail: stichting@debruynouboter.nl 
KVK: 41226032,  ING: NL03INGB 0000 499 516      BIC: INGBNL2A